Teknisk informasjon

Teknisk informasjon


  • Utgående mailserver: smtp2.zones.no , IP –adresse: 95.130.218.188
  • Vi leverer med fast IP- adresser. Våre kunder må dokumentere behovet for faste IP adresser ved tildeling.

Send e-post til teknisk@zones.no hvis du har andre tekniske spørsmål ang våre systemer. Spørsmål vedrørende eget utstyr vil vi henvise til deres leverandør eller brukermanual.