IT Housing

IT Housing - Plasser serverne dine sikkert og tilgjengelig

Etterspørselen etter IT Housing tjenester har økt betraktelig de siste årene. Flere større IT driftsmiljøer ønsker i dag å fokusere på kjernevirksomhet som applikasjonsdrift/ serverdrift og outsource driften av selve datarommet til en profesjonell leverandør. Tjenesten leveres med avtalt SLA nivå og til en forutsigbar månedlig kostnad. Kunden slipper da å belaste egen balanse med investeringskostnadene man ellers ville hatt og driftskostnadene følger kundens egne månedlige kostnader.


ill.bilde

På bl.a. Digiplex tilbyr sikker og nøytral IT- Housing. På norsk betyr det at her kan maskinvaren din plasseres i spesialtilpassede rom. Servere og annen IT-infrastruktur sikres også nødvendig strøm, kjøling og telekommunikasjon. Sikkerheten er ivaretatt på alle tenkelige måter. Adgangskontrollen er omfattende og ingen slipper inn uten at de har gyldig grunn og er identifisert. Området rundt er inngjerdet og overvåket. Dette sikrer optimal kontroll i forhold til risiko.

Kundene leier rom for serverne sine, og utvider gjerne etter hvert som behovet for plass oppstår. Kunden betaler for den plassen han bestiller og benytter. Digiplex tar ansvar for at det leveres redundant strøm fra 2 strømsider og tilstrekkelig kjøling. Zones tar ansvar for redundans til internett med ulike føringsveier ut av Norge. Vi tar forbehold om at det er ledig plass på bestillingstidspunktet.

Ta kontakt med oss for pris, løsning og eventuell befaring. Ta kontakt med kundeservice@zones.no eller på tlf.  67 10 50 30 så vil en teknisk konsulent ta kontakt.   
Les mer på http://www.digiplex.no