Operatøraksess

Operatøraksess

For operatører, ASP leverandører og systemintegratører


ill.bilde

Denne tjenesten gir IT-operatører i Norge tilgang på landsomfattende aksessnett og muligheten for å tilby dette videre til sine bedriftskunder. En tilknytning vil innebære følgende:

  • Operatørens nett kobles inn i Zones nett via en PoI (Point of Interconnect)
  • Operatørens kunder kobles inn i Zones nett via operatørens nett med enkeltaksesser.
  • Garantert båndbredde.
  • Nettet har kapasitet på Gbit/s nivå
  • Leveres på lag 2.

Vi er opptatt av å ha tett dialog med kunden og partner for å sikre at løsningen som leveres etterkommer kundens faktiske behov og ønsker.