IP/VPN

IP/VPN

IP/VPN kan være et riktig valg, når du vil sikre at alle geografiske spredte lokasjoner i ditt nettverk skal kommunisere med hverandre og hente data fra sentrale servere og samtidig være på Internett. Med Zones IP/VPN routes data mellom bedriftens avdelinger. Ingen andre vil ha tilgang til datakommunikasjonen. Dette er en fleksibel og kostnadseffektiv løsning , og det er enkelt å knytte opp nye avdelinger. 


ill.bilde

Båndbredden kan tilpasses de ulike avdelingene. Alle bedriftens brukere kan benytte en sentral internett linje og beskyttes av en sentral brannmur. Zones har bygd opp et redundant kjernenett, egne fiberstukturer i Stor Oslo, samt koblet dette sammen med en rekke andre operatørers redundante aksessnett i hele landet og Norden. Dette gjør oss i stand til å IP VPN med god ytelse og høy oppetid. 

Vi kan tilby QoS (Quality of Service) for f.eks prioritering av telefoni og video fremfor annen datatrafikk. På denne måten oppnås minimale forstyrrelser eller forsinkelser.

Fordeler med IP VPN fra Zones:

  • Velegnet for bedrifter med flere lokasjon.
  • Kommunikasjonen foregår ikke over Internett
  • Skalerbart. Enkelt å endre hastighet og båndbredde
  • Kan leveres på SHDSL, Fiber eller LMDS
  • Forenkelt drift og overvåkning - 24/7*365
  • Robust kjernenett
  • Garantert oppetid: ( SLA 99, 7 %)
  • Faste IP adresser etter behov.
  • Faste og forutsigbare kostnader. 
  • Mulighet for IT-Housing (se eget produktark)