Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Avtaletiden (bindingstid) er basert på hva som er avtalt ved innsalg med selger eller forhandler. Dersom du ikke vet når avtalen ble inngått, eller når avtaletiden går ut, kan du kontakte oss på kundeservice@zones.no. Oppsigelsestid er tre (3) måneder fra og med første virkedag i neste måned - dette gjelder for alle tjenester og produkter. Dette gjelder etter at avtaleperioden er over. Tjenesten og/eller produktet vil være aktivt i oppsigelsestiden, med mindre annet er avtalt.

Oppsigelse skal bekreftes skriftlig, men vi ønsker først å gå over detaljer muntlig. Dette for å sikre at dere er informert om oppsigelsestid og eventuelt resterende avtaletid. Ved oppsigelse av en tjeneste som er under avtaletid, vil den være aktiv ut avtaletiden og vil faktureres deretter.

Det er tre (3) alternativer dersom dere skal flytte fra lokasjonen til en ny lokasjon.

- Dere kan flytte tjenesten med til ny lokasjon.
- Dere kan utføre et eierskifte til en ny eier.
- Dere kan si opp tjenesten/produktet.
- Dersom dere ønsker å flytte produktet og/eller tjenesten, må dere først og fremst ta kontakt med kundeservice@zones.no for å sjekke om vi kan levere på den nye lokasjonen.

Om det ikke er mulig å flytte med seg tjenesten, eller det ikke er ønskelig, er det også mulig å utføre et eierskifte. Det vil si at en annen eier tar over produktet og/eller tjenesten som dere hadde på tidligere lokasjon. Les mer om dette under punktet "Hvordan utfører vi eierskifte på en tjeneste?"

For å utføre et eierskifte, må dere ta kontakt med oss skriftlig for å informere om at det er ønskelig med et eierskifte. Vi vil da innhente det som er nødvendig av opplysninger og vil til slutt be om en bekreftelse fra dagens eier og ny eier.

Det er derfor ønskelig at dere på forhånd har innhentet skriftlig bekreftelse fra dagens eier/ny eier slik at prosessen går raskere.

Først må du ringe 67105030 eller sende e-post (kundeservice@zones.no ) og informere oss om ditt behov, slik at vi finner den riktige løsningen sammen med deg.

Når bestilling er lagt inn, registrerer vi dette i våre systemer. Kundeservice legger da inn en ordre til montørselskap og teknikere, og du får en dato for oppkobling av din linje. Når vi har registrert denne datoen i våre systemer, vil vi følge deg opp med e-post eller en telefon med oppkoblingsdato og fremdrift. 

IBAN nummer: NO5550100637275

SWIFT: DNBANOKKXXX

Bank er DNBNOR

Fakturakopi og/eller kontoutdrag kan fås ved å henvende seg til faktura@zones.no.

Husk å oppgi fakturanummeret du ønsker kopi av. Dersom du ikke har dette tilgjengelig må du opplyse om følgende:

- Kundenummer eller firmanavn
- Beløp
- Periode

Fakturakopi og kontoutdrag vil bli sendt på e-post fortløpende.

Det er fullt mulig å endre fakturaintervall. Det er fire (4) forskjellige intervaller å velge mellom: Månedlig, kvartal (standard), halvårlig og årlig. Standard forfall på fakturaer er 14 dager etter fakturadato. Det er mulig å søke om å få dette forlenget ved å ta kontakt med oss.

Dersom dere har mottatt en kreditnota, kan dere få den utbetalt til konto eller ført mot en utestående faktura. Hvis det er deler av en faktura som blir kreditert, vil Zones normalt kreditere hele beløpet og fakturere på nytt med korrekt beløp.

Merk at ved ønske om utbetaling på konto, må denne henvendelsen komme fra en registrert kontaktperson. Vi forholder oss til Brønnøysundregisteret eller registrerte kontaktpersoner hos oss.

Skriftlig henvendelse til faktura@zones.no

Vi fakturerer våre kunder den 1. i hvert kvartal eller måned. Faktura har forfall 14 dager senere. Vi fakturerer normalt på forskudd. Du vil ikke motta faktura fra oss før linjen er koblet opp og alt er ok. Du blir fakturert for månedsavgift fra og med dato du blir koblet opp.

Ja, vi tilbyr fast IP-adresse. Ønsker du å bestille dette, trenger vi en skriftlig henvendelse på antall host-adresser du ønsker. Dersom tallet er over 13 host-adresser (/28-nett), vil du også måtte fylle inn en RIPE-søknad. Ta kontakt med oss for RIPE-skjema.

Den faste IP-adressen konfigureres på første enhet etter modemet. En beskrivelse på hvordan den spesifikke enheten konfigureres, finnes som regel i enhetens brukermanual.

Vi støtter ikke utstyr som vi selv ikke har levert, men vi kan være behjelpelig innenfor rimelige rammer med oppsett av dette.

Dns 1: 95.130.218.172

Dns 2: 95.130.218.180

SMTP: smtp2.zones.no

Nei.

Ring oss på telefon 67105030 eller send e-post til kundeservice@zones.no, så kan vi oppgradere linjen.

Først av alt er det viktig å utelukke feil på internt utstyr før man kontakter Zones. Den enkleste er følgende:

1) Start opp igjen eget utstyr før du ringer oss, og forsøk på nytt.
2) Koble én datamaskin med kabel rett i veggpunktet, fiberkonverteren eller svitsjen. Husk å sett opp IP nettet med dine faste IP adresser på din PC.

Når dette er gjort, kan dere besøke nettsiden www.tptest.se eller www.nettfart.no for å kjøre en hastighetstest. Det er viktig å sørge for at ingenting lastes opp eller ned på datamaskinen når testen utføres, da dette vil forårsake et feilaktig resultat.